Biến tần 3 pha 380V (+/-15%)

Động cơ (KW)
7,5KWNVF2G -0.75 TS4/PS4
1.5KWNVF2G-1.5 TS4/PS4
2.2KWNVF2G-2.2 TS4/PS4
3.7KWNVF2G-3.7 TS4/PS4
5.5KWNVF2G-5.5 TS4/PS4
7.5KWNVF2G-7.5 TS4/PS4
11KWNVF2G-11 TS4/PS4
15KWNVF2G-15 TS4/PS4
18.5KWNVF2G-18.5 TS4/PS4
22KWNVF2G-22 TS4/PS4
30KWNVF2G-30 TS4/PS4
37KWNVF2G-37 TS4/PS4
45KWNVF2G-45 TS4/PS4
55KWNVF2G-55 TS4/PS4
75KWNVF2G-75 TS4/PS4
90KWNVF2G-90 TS4/PS4
110KWNVF2G-110 TS4/PS4
132KWNVF2G-132 TS4/PS4
200KWNVF2G-200 TS4/PS4
245KWNVF2G-245 TS4/PS4
280KWNVF2G-280 TS4/PS4
315KWNVF2G-315 TS4/PS4
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi