Cầu dao điện ACB 3~4 Pha (loại cố định ~ loại kéo ra kéo vào)

Acb 3 pha (loại cố định)Acb 3 pha loại cố định
ModelIn(A)Icu(KA)ModelIn(A)Icu(KA)
AN -06D3-06H630A65AN -06D3-06A630A65
AN-08D3-08H800A65AN-08D3-08A800A65
AN-10D3-10H1000A65AN-10D3-10A1000A65
AN-13D3-13H1250A65AN-13D3-13A1250A65
AN-16D3-16H1600A65AN-16D3-16A1600A65
AS-20E3-20H2000A85AS-20E3-20A2000A85
AS-25E3-32H2500A85AS-25E3-32A2500A85
AS-32E3-32H3200A85AS-32E3-32A3200A85
AS-40E3-40V4000A85AS-40E3-40A4000A85
AS-40F3-40H4000A100AS-40F3-40A4000A100
AS-50F3-50H5000A100AS-50F3-50A5000A100
AS-63G3-63H6300A120AS-63G3-63A6300A120
ACB 4 pha (loại cố định)ACB 4 pha (loại cố định)
ModelIn(A)Icu(KA)ModelIn(A)Icu(KA)
AN-06D4-06H630A65AN-06D4-06A630A65
AN-08D4-08H800A65AN-08D4-08A800A65
AN-10D4-10H1000A65AN-10D4-10A1000A65
AN-13D4-13H1250A65AN-13D4-13A1250A65
AN-16D4-16H1600A65AN-16D4-16A1600A65
AS-20E4-20H2000A85AS-20E4-20A2000A85
AS-25E4-25H2500A85AS-25E4-25A2500A85
AS-32E4-32H3200A85AS-32E4-32A3200A85
AS-40F4-40V4000A85AS-40F4-40A4000A85
AS-40F4-40H4000A100AS-40F4-40A4000A100
AS-50F4-50H5000A100AS-50F4-50A5000A100
AS-63G4-63H6300A120AS-63G4-63A6300A120
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi