Cầu dao điện Susol MCCB (Aptomat) 4 Pha

FTU:loại không chỉnh dòng
ModelIn(A)Icu(KA)
TD100 FTU10016,20,25,32,40,0,63,80,100A50
TD160N FTU160125A50
TD160N FTU160160A50
TS100N FTU10040,50,63,80,100A50
TS160N FTU160100,125A50
TS160N FTU160160A50
TS250N FTU250125,160,200A50
TS250N FTU250250A50
TS400N FTU400300,400A65
TS630N FTU630500,630A65
TS800N FTU800800A65
FMU:Loại chỉnh dòng( nhiệt) 3 buwosc0.8,0.9, 1.0 x ln
ModelIn(A)Icu(KA)
TD100 FMU10016,20,25,32,40,0,63,80,100A50
TD160N FMU160125A50
TD160N FMU160160A50
TS100N FMU10040,50,63,80,100A50
TS160N FMU160100,125A50
TS160N FMU160160A50
TS250N FMU250125,160,200A50
TS250N FMU250250A50
TS400N FMU400300,400A65
TS630N FMU630500,630A65
TS800N FMU800800A65
ATU:Loại chỉnh dòng cắt( nhiệt ) và dòng ngắn mạch (từ)
ModelIn(A)Icu(KA)
TS160N ATU160125A50
TS160N ATU160160A50
TS250N ATU250200A50
TS250N ATU250250A50
TS400N ATU400400A65
TS630N ATU630630A65
TS800N ATU800800A65
ETS:: Loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln
ModelIn(A)Icu(KA)
TS100N ETS2380A50
TS160N ETS2340,80,160A50
TS250N ETS23250A50
TS400N ETS23400A65
TS630N ETS23630A65
TS800 ETS23800A65
AG6: Loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln
ModelIn(A)Icu(KA)
TS1000N1000A50
TS1250N1250A50
TS1600N1600A50
TS1000H1000A70
TS1250H1250A70
TS1600H1600A70
TS1000L1000A150
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi