Cầu dao điện Susol trung thế loại (cố định) và (loại kéo ra kéo vào)

Cầu dao điện Susol loại cố định 7.2KV
Tên hàngIn (A)Icu (KA)
VL-06P-08A/04400A8kA
VL-06P-13A/06630A12.5kA
VL-06P-25A/06630A25kA
VL-06P-25A/131250A25kA
VL-06P-25A/202000A25kA
Cầu dao điện Susol loại kéo ra kéo vào 7.2KV
VL-06P-08A/04400A8kA
VL-06P-13A/06630A12.5kA
VL-06P-25A/06630A25kA
VL-06P-25A/131250A25kA
VL-06P-25A/202000A25kA
Cầu dao điện Susol loại cố định 24KV
VL-20P-25F/06630A25kA
VL-20P-25F/131250A25kA
VL-20P-25F/202000A25kA
Cầu dao điện Susol loại kéo ra kéo vào 24KV
VL-20P-25F/06630A25kA
VL-20P-25F/131250A25kA
VL-20P-25F/202000A25kA
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi