Cầu trì trung thế (Power fuse)

Tên hàngIn (A)Icu (KA)
LFL-3/6G-5B5A3.6          (7.2)KV
LFL-3/6G-10B10A
LFL-3/6G-20B20A
LFL-3/6G-30B30A
LFL-3/6G-50B40A
LFL-3/6G-60B50A
LFL-3/6G-75B63A
LFL-3/6G-100B75A
LFL-3/6G-125B100A
LFL-3G-160B125A
LFL-3G-200B160A3.6KV
LFL-6G-160B200A
LFL-6G-200B160A7.2KV
VC-3Z-44LE200A
Tên hàngIn (A)Icu (KA)
LFL-20G-5B5A24KV
LFL-20G-10B10A
LFL-20G-16B16A
LFL-20G-20B20A
LFL-20G-25B25A
LFL-20G-30B30A
LFL-20G-40B40A
LFL-20G-50B50A
LFL-20G-60B60A
LFL-20G-75C75A
LFL-20G-100C100A
LFL-20G-125B125A
LFL-20G-160B160A
LFL-20G-200B200A

 

 

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi