Contactor Susol trung thế loại (cố định) và (kéo ra-kéo vào)

Contactor (cố định) 3.6KV
Tên hàngIn (A)Icu (KA)
VC-3Z-42EE200A4KA
VC-3Z-42LE200A4KA
VC-3Z-44EE400A4KA
VC-3Z-44LE400A4KA
Contactor (cố định) 7.2KV
VC-6Z-42EE200A4KA
VC-6Z-42LE200A4KA
VC-6Z-44EE400A4KA
VC-6Z-44LE400A4KA
Contactor (kéo ra kéo vào) 36KV
VC-3Z-42EE200A4KA
VC-3Z-42LE200A4KA
VC-3Z-44EE400A4KA
VC-3Z-44LE400A4KA
Contactor (kéo ra kéo vào) 7.2KV
VC-6Z-42EE200A4KA
VC-6Z-42LE200A4KA
VC-6Z-44EE400A4KA
VC-6Z-44LE400A4KA
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi