Cứu trợ dư 3 Van cổng VHS

Dễ vận hành
Hướng của luồng không khí có thể được xác nhận trong nháy mắt bằng hướng của tay cầm.
Sự miêu tảKích thước cổng
Van cứu trợ dư 3 vanVHS4001 / 4,3 / 8,1 / 2
Van cứu trợ dư 3 vanVHS5003/4
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi