Hệ thống truyền dẫn nối tiếp EX

Đối với Đầu ra, * các giao thức áp dụng khác nhau tùy theo chuỗi.
 Tham khảo danh mục để biết chi tiết.

LoạiBảo vệGiao thức truyền thôngVan áp dụng
EX120IP20DeviceNet ™
CC-Link
CompoNet ™
CompoBus / S
S-LINK
NKE (Hệ thống tiết kiệm dây)
SY3000,5000,7000 (Plug-in)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
EX121IP20DeviceNet ™
CC-Link
CompoNet ™
CompoBus / S
S-LINK
NKE (Hệ thống tiết kiệm dây)
SY3000,5000
EX22IP20DeviceNet ™
CC-Link
CompoNet ™
CompoBus / S
S-LINK
NKE (Hệ thống tiết kiệm dây)
SY3000,5000
EX123IP65S-LINK
NKE (Hệ thống tiết kiệm dây)
VQ2000,4000,5000
EX124IP65DeviceNet ™
CC-Link
CompoBus / S
VQ2000,4000,5000
EX126IP67Liên kết CCSY3000,5000,7000 (Plug-in)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
EX140IP20DeviceNet ™
CC-Link
CompoBus / S
S-LINK
NKE (Hệ thống tiết kiệm dây)
SQ1000,2000
SZ3000
EX180IP20DeviceNet ™
CC-Link
SJ2000,3000
S0700
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi