Hộp cho khởi động từ (Encloser)

Hộp cho khởi động từ
MW-9bB~22bBSteel dùng choMC-6a~22b
MW-32aB/40aBSteel dùng cho MC-32a,40a
MW-50aB/65aBSteel dùng cho MC-50a,65a
MW-75aB~100aBSteel dùng cho MC-75a~100a
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi