Khởi động mềm (Softstarter)

Tên hàngĐiện áp (VAC) Công suất Motor (kW)Điện áp điều khiển (VAC)Chiều dài cáp (mét)Verion
LSFS-2002S-0211-50Hz2202.22201One-way
LSFS-2003S-0211-50Hz2203.72201One-way
LSFS-2005S-0211-50Hz2205.52201One-way
LSFS-2007S-0211-50Hz2207.52201One-way
LSFS-2022S-0211-50Hz220222201One-way
LSFS-2030S-0211-50Hz220302201One-way
LSFS-2037S-0211-50Hz220372201One-way
LSFS-2056S-0211-50Hz220562201One-way
LSFS-2011S-0211-50Hz220112201One-way
LSFS-2015S-0211-50Hz220152201One-way
LSFS-2075S-0211-50Hz220752201One-way
LSFS-2112S-0211-50Hz2201122201One-way
LSFS-2150S-0211-50Hz2201502201One-way
LSFS-2098S-0211-50Hz220982201One-way
LSFS-2187S-0211-50Hz2201872201One-way
LSFS-2225S-0211-50Hz2202252201One-way
LSFS-2002S-0211-50Hz2202.22201One-way
LSFS-2003S-0211-50Hz2203.72201One-way
LSFS-2005S-0211-50Hz2205.52201One-way
LSFS-2007S-0211-50Hz2207.52201One-way
LSFS-2022S-0211-50Hz220222201One-way
LSFS-2030S-0211-50Hz220302201One-way
LSFS-2037S-0211-50Hz220372201One-way
LSFS-2056S-0211-50Hz220562201One-way
LSFS-2011S-0211-50Hz220112201One-way
LSFS-2015S-0211-50Hz220152201One-way
LSFS-2075S-0211-50Hz220752201One-way
LSFS-2112S-0211-50Hz2201122201One-way
LSFS-2150S-0211-50Hz2201502201One-way
LSFS-2098S-0211-50Hz220982201One-way
LSFS-2187S-0211-50Hz2201872201One-way
LSFS-2225S-0211-50Hz2202252201One-way
LHVS303503300350
LHVS307503300750
LHVS3150033001500
LHVS603503300350
LHVS607506600750
LHVS6120066001200
LHVS6150066001500
LHVS6180066001800
LHVS6250066002500
LHVS6380066003800
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi