Khởi động mềm

Động cơ (KW)Dòng định mức (A)
7,5/11/15KW15/22/29ANJR2-7,5D/11D/15D
18,5/22KW36/42ANJR2-18,5D/22D
30KW57ANJR2-30D
37KW70ANJR2-37D
45KW84ANJR2-45D
55KW103ANJR2-55D
75KW140ANJR2-75D
90KW167ANJR2-90D
110KW207ANJR2-110D
132KW248ANJR2-132D
160KW300ANJR2-160D
185KW349ANJR2-185D
220KW404ANJR2-220D
250KW459ANJR2-250D
280KW514ANJR2-280D
315KW579ANJR2-315D
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi