Khởi động từ 3 pha (Contactor 3 poles) -AC Coil

Tên hàngIn(A)
MC-6a(1)6A(1a)
MC-9a(1)9A(1a)
MC-12a(1)12A(1a)
MC-18a(1)18A(1a)
MC-9b(2)9A(1a1b)
MC-12b(2)12A(1a1b)
MC-18b(2)18A(1a1b)
MC-22b(2)22A(1a1b)
MC-32a(2)32A(2a2b)
MC-40a(2)40A(2a2b)
MC-50a(3)50A(2a2b)
MC-65a(3)65A(2a2b)
MC-75a(4)75A(2a2b)
MC-85a(4)85A(2a2b)
MC-100a(4)100A(2a2b)
MC-85a(4)85A(2a2b)
MC-130a(5)130A(2a2b)
MC-150a(5)150A(2a2b)
MC-185a(6)185A(2a2b)
MC-225a(6)225A(2a2b)
MC-265a(7)265A(2a2b)
MC-330a(7)330A(2a2b)
MC-400a(7)400A(2a2b)
MC-500a(8)500A(2a2b)
MC-630a(8)630A(2a2b)
MC-800a(8)800A(2a2b)

 

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi