Khởi động từ 3 Pha loại DC Coil (DC Volt)

Tên hàngIn (A)
MC-6a (VDC)6A(1a)
MC-9a (VDC)9A(1a)
MC-12a (VDC)12A(1a)
MC-18a (VDC)18A(1a)
MC-9b (VDC)9A(1a1b)
MC-12b (VDC)12A(1a1b)
MC-18b (VDC)18A(1a1b)
MC-22b (VDC)22A(1a1b)
MC-32a (VDC)32A(1a1b)
MC-40a (VDC)40A(1a1b)
MC-50a (VDC)50A(1a1b)
MC-65a (VDC)65A(1a1b)
MC-75a (VDC)75A(1a1b)
MC-85a (VDC)85A(1a1b)
MC-100a (VDC)100A(1a1b)
MC-130a (VDC)130A(1a1b)
MC-150a (VDC)150A(1a1b)
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi