Manual Motor Starter

Tên hàngIn (A)
MMS-32S0.63A (0.4~0.63)A
MMS-32S1.0A (0.63~1.0)A
MMS-32S1.6A (1.0~1.6)A
MMS-32S2.5A (1.6~2.5)A
MMS-32S4A(2.5~4)A
MMS-32S6A (4~6)A
MMS-32S8A (5~8)A
MMS-32S10A (6~10)A
MMS-32S13A (9~13)A
MMS-32S17A (11~17)A
MMS-32S22A (14~22)A
MMS-32S26A (18~26)A
MMS-32S32A (22~32)A
MMS-63S40A(28~40)A
MMS-63S50A(34~50)A
MMS-63S63A (45~63)A
MMS-100S75A (55~75)A
MMS-100S90A (70~90)A
MMS-100S100A (80~100)A
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi