MCB (dạng cài)

ModelIn(A)Icu(KA)
BKN 1P6-10-16-20-25-32-40A6KA
BKN 1P50-63A6KA
BKN 2P6-10-16-20-25-32-40A6KA
BKN 2P50-63A6KA
BKN 3P6-10-16-20-25-32-40A6KA
BKN 3P50-63A6KA
BKN 4P6-10-16-20-25-32-40A6KA
BKN 4P50-63A6KA
BKN-b 1P6~40A10KA
BKN-b 1P50~63A10KA
BKN-b 2P6~40A10KA
BKN-b 3P50~63A10KA
BKN-b 3P6~40A10KA
BKN-b 4P50~63A10KA
BKN-b 4P6~40A10KA
BKH 1P80-100A10KA
BKH 1P125A10KA
BKH 1P80-100A10KA
BKH 2P125A10KA
BKH 2P80-100A10KA
BKH 3P125A10KA
BKH 3P80-100A10KA
BKH 4P125A10KA

 

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi