Phụ kiện MCCB

MODEL
Tay xoay                  (Handle)                    (DH loại gắn trực tiếp)  (EH loại gắn ngoài)DH100-S for ABN103c
DH125-S forABS125c
DH250-S for ABH250c
EH125-S for ABN125c
EH250-S for ABN 250c
E-70U-S for ABN403c
E-80U-S for ABN803c
MODEL
Khóa liên động  (Mechanical interock)MI-13S for ABN53~103c
MI-23S forABS103c
MI-33S for ABN/S203c
MI-43S for ABN/S403c
MI-83S for ABN/S803c
MODEL
Tay chắn pha   (Insulation barrier)     (IB)IB-13 for ABN52~103c
IB-23S for ABS103c~ABN/S203c
IBL-400 for ABN/403c
IBL-800 for ABS803c/TS630
Barrier insulation for ABS1200b
Thanh cáiBusbar for ABN/S803c
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi