Rơ le kỹ thuật số- Digital motor protection relay

Tên hàngIn (A)
DMP06-S (2a1b)0.5~6A
DMP06-SI (2a1b)0.5~6A
DMP06-SE (2a1b)0.5~6A
DMP06-SEI (2a)0.5~6A
DMP06-Sa (2a1b)0.5~6A
DMP06-SZ (1a1b)0.5~6A
DMP6-SZa (1a1b)0.5~6A
DMP60-S (2a1b)5~60A
DMP60-SI (2a1b)5~60A
DMP60-SE (2a1b)5~60A
DMP60-SEI (2a1b)5~60A
DMP60-SEZ (2a)5~60A
DMP60-Sa (2a1b)5~60A
DMP60-SZ (1a1b)5~60A
DMP60-Sza (1a1b)5~60A
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi