Rơ le nhiệt

Dải dòng (A)Lắp cùng
0.1-0.16, 0.16-0.25, 0.25-0.4, 0.4-0.63, 0.63-1, 1-1.6, 1.25-2, 1.6-2.5, 2.5-4, 4-6, 5.5-8, 7-10, 9-13, 12-18, 17-25NXC-06/38NXR-25
23-32, 30-38NXC-25/38NXR-38
23-32, 30-40, 37-50,48-65, 55-70NXC-40/100NXR-100
63-80, 80-93
80-100
80-160, 100-200NXC-225/630NXR-200
125-250, 200-40032 ANXR-630
315-63038 A
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi