Rơ le thời gian

Tính năng
Lặp theo chu kỳ (1-99h/m/s) -1 cặp tiếp điểmJSS48A
On-delay (1-99,99h/m/s) – 2 cặp tiếp điểmJSS48A-2Z
On-delay – 2 cặp tiếm điểmJSZ3A
Off -delay (2,5-30s) -1 cặp tiếp điểmJSZ3F
Sao/tam giác (2,5-30s) -1 cặp tiếp điểmJSZ3Y
80-125,100-160, 25-200NC1-185/630
Rơ le thời gian thực
Tính năng
Hẹn giờ 16 lần On/16 lần OFF -1 cặp tiếp điểmKG316T

 

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi