Rơ le thời gian dạng module

I th (A)Thông số
20On/Off delay (10-120s)NTE8-120*
25On delay (tự chọn thời gian)NJS5-M1
40Tự chọn tính năng (tự chọn thơi gian)NJS5-M2
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi