Thiết bị chống sét (Surge Protective Device)

ModelRated voltge-KV-KAPole
SPL2-40S 220V220VAC-2.5KV-40KA2W+G
SPl2-80S 220V220VAC-3.0KV-80KA2W+G
SPY2-40S 380/220V380/220VAC-2.5KV-40KA4W+G
SPY2-80S 380/220V380/220VAC-3.0KV-80KA4W+G
SPY1-120S 380/220V380/220VAC-2.0KV-120KA4W+G
SPY1-160S 380/220V380/220VAC-2.0KV-160KA4W+G
SPY1-200S 380/220V380/220VAC-2.0KV-200KA4W+G
SPT2-40S 220V220VAC-2.5KV-40KA3W+G
SPT2-40S 380V380VAC-2.5KV-40KA3W+G
SPT2-80S 380V380VAC-3.0KV-80KA3W+G
SPT1-120S 380V380VAC-2.0KV-120KA3W+G
SPT1-160S 380V380VAC-2.0KV-160KA3W+G
SPT2-40S 440V440VAC-2.5KV-40KA3W+G
SPT2-80S 440V440VAC-3.0KV-80KA3W+G
SPT1-120S 440V440VAC-2.0KV-120KA3W+G
SPT1-160S 440V440VAC-2.0KV-160KA3W+G
SPT-380S 160KAAC380V,<2.0KV3W+G
SPT-440S 120KAAC440V,<2.0KV3W+G
SPT-440S 160KAAC440V,<2.0KV3W+G
SPY-220S 40KAAC220/380V,<2.0KV4W+G
SPY-220S 80KAAC220/380V,<2.0KV4W+G
SPY-220S 160KAAC220/380V,<2.0KV4W+G
SPY-220S 220KAAC220/380V,<2.0KV4W+G
SPY-220S 240KAAC220/380V,<2.0KV4W+G

 

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi