Thiết bị chống sét (Surge Protective Device)

ModelUc [V] L/N-PEIcu(KA)
BK05S-TS 2P385V10KV
BK05S-T3 4P385V10KV
BK10S-T2 1P385V20KA
BK10S-T2 2P385V20KA
BK10S-T2 3P385V20KA
BK10S-T2 4P385V20KA
BK20S-T2 1P385V40KA
BK20S-T2 2P385V40KA
BK20S-T2 3P385V40KA
BK20S-T2 4P385V40KA
BK30S-T2 1P385V60KA
BK30S-T2 2P385V60KA
BK30S-T2 3P385V60KA
BK30S-T2 4P385V60KA
BK40S-TS 1P385V80KA
BK40S-TS 2P385V80KA
BK40S-TS 3P385V80KA
BK40S-TS 4P385V80KA
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi