Tiếp điểm phụ

Tiếp điểm phụ
UA-1 (bên hông)1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
UA-2 (bên trên)1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
UA-4(bên trên)2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a
UA-100 (bên hông)2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a
Khóa liên động
UR-2MC-6a~150a
AR-180MC-185~400a
AR-600MC-500a~800a
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi