Tụ bù dầu 3P/41V và 3P/450V

Thông số kỹ thuật  tụ dầu 3P/415V
Tụ bù CHINT 415V, 15kvarBZMJ 0,415-15-3
Tụ bù CHINT 415V, 20kvarBZMJ 0,415-20-3
Tụ bù CHINT 415V, 30kvarBZMJ 0,415-30-3
Tụ bù CHINT 415V, 40kvarBZMJ 0,415-40-3
Tụ bù CHINT 415V, 50kvarBZMJ 0,415-50-3
Tụ bù CHINT 415V, 60kvarBZMJ 0,415-50-3
Thông số kỹ thuật tụ dầu 3P/450V
Tụ bù CHNIT 450V, 15kvarBZMJ 0,45-15-3
Tụ bù CHNIT 450V, 20kvarBZMJ 0,45-20-3
Tụ bù CHNIT 450V, 30kvarBZMJ 0,45-30-3
Tụ bù CHNIT 450V, 40kvarBZMJ 0,45-40-3
Tụ bù CHNIT 450V, 50kvarBZMJ 0,45-50-3
Tụ bù CHNIT 450V, 60kvarBZMJ 0,45-60-3
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi