Van điện từ tỷ lệ nhỏ gọn PVQ

  • Kiểm soát vô cấp tốc độ dòng chảy theo tỷ lệ hiện tại
  • Độ lặp lại: 3% hoặc ít hơn
  • Độ trễ: 10% hoặc ít hơn
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi