Van khí vận hành 5 cổng VFRA

Các đa tạp giống như đa tạp loại VFR3000 / 4000 không có trình cắm bổ sung
 được chuẩn bị.

Mô hình Đặc điểm lưu lượng
4/2 → 5/3 A / B → EA / EB
C dm3 / (s bar) Đặc điểm lưu lượng
4/2 → 5/3 A / B → EA / EB
b Đặc điểm lưu lượng
4/2 → 5/3 A / B → EA / EB
Cv
Kích thước xi lanh áp dụng VFRA3000 8.6 0.37 2.2 100 VFRA4000 14 0.30 3.7 125

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi