Van khí vận hành 5 cổng VPA

Các đa tạp giống như Sê-ri VP4 □ 50 được chuẩn bị.

Mô hình Đặc điểm lưu lượng
4/2 → 5/3 A / B → EA / EB
C dm3 / (s bar) Đặc điểm lưu lượng
4/2 → 5/3 A / B → EA / EB
b Đặc điểm lưu lượng
4/2 → 5/3 A / B → EA / EB)
Cv
Kích thước xylanh áp dụng VPA4 □ 50 21 0,28 5,6 40140 VPA4 □ 70 Vùng hiệu quả
300 mm2 Vùng hiệu quả
300 mm2 Vùng hiệu quả
300 mm2 300

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi