Van khởi động mềm AV2000-A ・ 3000-A ・ 4000-A ・ 5000-A

Van khởi động để cung cấp không khí tốc độ thấp để tăng dần
áp suất ban đầu trong một hệ thống không khí và cho khí thải nhanh
bằng cách cắt nguồn cung cấp không khí
Công suất tiêu thụ: 0,35 W
Cải thiện đặc tính tốc độ dòng chảy: Tối đa 2,3 lần
của mô hình hiện tại C [dm3 / (s · bar)]: 9.2
Tiết kiệm năng lượng: Không có luồng không khí khi van chính được chuyển đổi
Cải thiện khả năng điều chỉnh khi cung cấp không khí tốc độ thấp
Thiết kế nhỏ hơn và giảm âm thanh do bộ giảm thanh tích hợp

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi