Van vận hành 3 cổng không khí VPA 3145/3165/3185

Khả năng lưu lượng cao, sức cản nhỏ
Mã Sản PhẩmĐặc tính dòng chảy
2 → 3 (OUT → EXH
C dm3 / (s bar
Đặc điểm dòng chảy
2 → 3 (OUT → EXH
b
Đặc điểm dòng chảy
2 → 3 (OUT → EXH
Cv
VPA3145420,3910
VPA3165Hiệu quả khu vực 330 mm2Hiệu quả khu vực 330 mm2Hiệu quả khu vực 330 mm2
VPA3185Khu vực hiệu quả của 670 mm2Khu vực hiệu quả của 670 mm2Khu vực hiệu quả của 670 mm2
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi